• 18-11-12-2356
  • 181123-2765
  • 181123-D-2890B
  • LY4021-181123
  • LY6012A-181123
  • LBkk0501-18914
  • 181123-3386
  • 11.25
  • 181123-2357
  會員優惠

入會方法及會員優惠

點樣成為領華旅遊社至尊會員?
於報名時,同時繳交$10入會費,即可成為領華旅遊社粉絲會及即時可用會員優惠價報名,有效期為一年,錯過左就要等下一次報名先有機會

服務條款及協議
我要做會員
下載領華旅遊APP領華旅遊領華旅遊